Vooroordelen over Diepte Meditatie

De hardnekkigste vooroordelen over meditatie

Hoewel steeds meer mensen, gezondheids-instellingen en bedrijven het belang inzien van meditatie en wetenschappelijk onderzoek dit belang onderbouwt, blijven er toch hardnekkige vooroordelen bestaan die mensen ervan weerhouden om te mediteren.

 

 • “Meditatie is zweverig”

  Integendeel. Door meditatie komt u juist met beide benen op de grond. De geestelijke stabiliteit neemt toe, uw geest wordt rustig en helder en u verliest geen energie aan piekeren. Daarnaast wordt u stressbestendiger en neemt uw vitaliteit toe. Allemaal ingrediënten waardoor uw handelen efficiënter en krachtiger wordt. Kortom: u staat meer in het leven.

 

 • “Ik heb geen tijd om te mediteren””

  Door regelmatige meditatie wint u tijd. U ontwikkelt namelijk kwaliteiten waardoor u effeciënter en effectiever gaat handelen. Daarnaast krijgt u meer energie waardoor u productiever wordt. Daarom zeggen we binnen de Diepte Meditatie ook wel: doe minder, bereik meer.

 

 • “Ik ben al gelukkig”

  Met deze uitspraak doen veel mensen zichzelf tekort. Door meditatie lossen we namelijk niet alleen vermoeidheid en stress op, maar boren we ook onze innerlijke bron van oneindig geluk aan. Door meditatie leert u die bron kennen; u gaat meer en meer geluk ervaren en haalt meer uit het leven.

 

 • “Ik kan niet mediteren, want ik heb te veel gedachten die in de weg zitten”

  Bij Diepte Meditatie krijgt u een hulpmiddel, de mantra, om het denken tot rust te brengen. Bij deze vorm van mediteren doen we geen moeite om de denkactiviteit af te laten nemen. De geest keert namelijk vanzelf naar binnen door het gebruik van de mantra en de manier waarop u die leert te gebruiken. De denkactiviteit neemt daardoor vanzelf af. Daarnaast is Diepte Meditatie heel eenvoudig: iedereen die kan denken kan mediteren.

 

 • “Ik kan niet mediteren, want ik kan niet stilzitten”

  Onrust is een goede reden om te beginnen met Diepte Meditatie. Overigens kan deze stelling pas met waarheid worden gezegd als de DM-techniek is toegepast. Maar inderdaad, onrust kan u overvallen tijdens de meditatie. Die onrust heeft een oorzaak. Daar wordt tijdens de cursus dieper op ingegaan. Bovendien wordt u tijdens de cursus sowieso begeleid in de ervaringen die u heeft, dus ook in eventuele onrust. Bij regelmatige meditatie kunt u er vanuit gaan dat onrust tijdelijk is.

 

 • “Mediteren hoort bij een sekte of bij een religie”

  Diepte Meditatie staat geheel los van religie, een filosofie of een levenswijze en is absoluut niet sektarisch. Diepte Meditatie is ook goeroe-vrij. U sluit zich zelfs niet aan bij een organisatie. Daarnaast botst Diepte Meditatie niet met een eventueel geloof dat u aanhangt. Diepte Meditatie is puur een ontspannings-techniek die u tijdens en na het volgen van de cursus zelfstandig thuis toepast. Na het voltooien van de cursus kunt u de rest van uw leven zelfstandig mediteren. Wel zijn er vervolgcursussen voor degenen die behoefte hebben aan nog meer verdieping.

 

 • “Mediteren is voor alto’s”

  Toen meditatie jaren geleden nog niet zo bekend was, werden mensen die mediteerden vaak als alternatief beschouwd. Nu er steeds meer wetenschappelijk bewijs is naar de positieve effecten van meditatie, is meditatie steeds meer doorgedrongen in onze westerse maatschappij over een steeds breder publiek. Ieder heeft zo zijn eigen reden om eraan te beginnen. De zakenman aan de top die de druk van zijn werk dagelijks van zich af wil schudden en zijn zakelijk vermogen wil ontplooien. De vrouw die voor haar gezin zorgt die meer rust in haar hoofd wil en een prettige, vrolijke moeder wil zijn voor haar kinderen. En er zijn mensen die het voor bewustwording doen, om meer en meer tot zichzelf te komen. Etc.